پنج شنبه, 04 مرداد 1403

سومین جلسه هیئت رئیسه

سومین جلسه ی هیئت رئیسه در سال 95 با حضور آقایان دانشفر، قندی، نجیب، بادلو و خانم ها پری در و شادین در روز سه شنبه مورخ 95/6/16 در محل هیئت شطرنج استان تهران تشکیل گردید.

در این جلسه ضمن خیر مقدم توسط رئیس هیئت موضوعات مسابقات بین المللی، گزارش مالی مسابقات رده های سنی مورد بحث قرار گرفت. 

همچنین برگزاری مسابقات بین المللی مورد تأیید قرار گرفت.


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.