پنج شنبه, 04 مرداد 1403

درباره ما

 
رئیس هیات شطرنج استان تهران : مجتبی دانشفر
آدرس هیات و مدرسه شطرنج استان تهران : بلوار کشاورز - خیابان حجاب، ورودی خانه والیبال انتهای حیاط جنب هیئت پینگ پنگ هیئت شطرنج استان تهران
کد پستی : 1415613146
تلفن : 3- 88991691 – ایمیل : info@chesstehran.ir - حساب هیات : حساب جاری 30151123986591 بانک قرض الحسنه مهر ایران

IR880600301501102398659001 شبا
شماره اختصاصی اس ام اس هیات با قابلیت دریافت پیام : 30005604889916

مدرسه هیات شطرنج استان تهران در کلیه رده های سنی و در کلیه سطوح زیر نظر اساتید مجرب فدراسیون شطرنج ثبت نام به عمل می آورد.