جمعه, 10 آذر 1402

حوزه شطرنج شمال غرب

حوزه شطرنج شمال غرب

سرپرست هیات : مرتضی محجوب

شماره تماس : 09122449632