فرم بانک اطلاعاتی مربیان استان تهران

فرم بانک اطلاعاتی مربیان استان تهران

هیئت شطرنج استان تهران در نظر دارد یک بانک اطلاعاتی از مربیان استان تهیه نماید. این بانک اطلاعاتی، علاوه بر در اختیار داشتن تصویری شفاف از کمیت و کیفیت مربیان استان قادر خواهد بود جهت برگزاری دوره های مربیگری در سطوح مختلف برنامه ریزی نموده و همچنین امکان همکاری با مربیان را فراهم آورد. لذا خواهشمند است تمامی مربیان استان فرم زیر را پر نمایند.