چهارشنبه, 30 مرداد 1398

شهریار شعبه 1

مدرسه شطرنج شهریار زیر نظر حسین تقوی  
شهریار - خیابان ولیعصر- روبروی بانک شهر پلاک 420 
02165245401 / 09122618356