جمعه, 10 آذر 1402

هیات شطرنج ملارد

هیات شطرنج ملارد

رئیس هیات : علی حاجی آبادی

شماره تماس : 0912-5352367

آدرس سایت : malardchess.com