فرم بانک اطلاعاتی داوران استان تهران

فرم بانک اطلاعاتی داوران استان تهران

هیئت شطرنج استان تهران در نظر دارد جهت همکاری و اطلاع از داوران استان ، اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی نماید. از کلیه افرادی که دارای کارت داوری بوده و تمایل به همکاری با این هیئت را دارند در خواست می شود فرم زیر را پر نمایند.