جمعه, 10 آذر 1402

هیات شطرنج شمیرانات


هیات شطرنج شمیرانات

رئیس هیات : نرگس زحمتی

شماره تماس : 0912795961

آدرس سایت : shemiranchess.ir