شنبه, 26 آبان 1397

هیات شطرنج رباط کریم


هیات شطرنج رباط کریم

رئیس هیات : محمد مرندی

شماره تماس : 09121216270

آدرس سایت : robatchess.ir