دوشنبه, 02 اسفند 1395

هیئت شطرنج جنوب شرق

هیات شطرنج جنوب شرق

رئیس هیات : پرهام هنری

شماره تماس : 09193107398

آدرس سایت : jonoobesharghchess.ir