چهارشنبه, 27 دی 1396

شطرنج ایران

ستارخان، نرسیده به میدان توحید، بن بست عظیمی، پلاک 10