چهارشنبه, 01 فروردین 1397

شطرنج ایران

ستارخان، نرسیده به میدان توحید، بن بست عظیمی، پلاک 10