پنج شنبه, 02 خرداد 1398

شطرنج ایران

ستارخان، نرسیده به میدان توحید، بن بست عظیمی، پلاک 10