شنبه, 29 تیر 1398

شهر ری

هیات شطرنج شهر ری

رئیس هیات : خانم ترابی

شماره تماس : ۰۹۱۲۷۷۰۸۶۵۳

آدرس سایت : reychess.ir