دوشنبه, 16 تیر 1399

آیین نامه چهارمین دوره مسابقه بین المللی جام پایتخت

آیین نامه چهارمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی آزاد جام پایتخت

8 لغایت 16  آبان  ماه 1398 – تهران

پرداخت اینترنتی و ثبت نام(بعد از پرداخت مراحل را ادامه دهید تا به فرم اصلی ثبت نام برسید)

پرداخت اینترنتی برای پیشکسوتان

 

هیات شطرنج استان تهران در نظر دارد با همکاری فدراسیون شطرنج و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران چهارمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی آزاد جام پایتخت را از تاریخ 8 تا 16 آبان 98  با شرایط زیر برگزار نماید:

ورودیه مسابقات: برای هر سه جدول تا تاریخ 20/7/98  مبلغ 1.900.000 ريال می باشد و پس از آن تا تاریخ 30/7/98 ورودیه 2.400.000 ريال می باشد.

ورودیه برای پیشکسوتان هر سه جدول تا تاریخ 20/7/98  مبلغ 1.500.000 ريال می باشد و پس از آن تا تاریخ 30/7/98 ورودیه 2.000.000 ريال می باشد.

 

زمان مسابقات:

مسابقات از روز چهارشنبه مورخ 8/8/98 رأس ساعت 16:30 به میزبانی هیات شطرنج استان تهران در شهر تهران آغاز خواهد شد. کلیه بازیکنان یک ساعت زودتر از ساعت شروع مسابقه در محل مسابقه حاضر باشند زمان آغاز بازی ها ساعت 16:30 خواهد بود.

جداول مسابقات:

مسابقات در سه جدول با شرایط زیر برگزار می گردد:

جدول   A  بازیکنان دارای درجه استادی و بازیکنان دارای ریتینگ 2100 و بالاتر

جدول  B  بازیکنان دارای درجه بین المللی پایین تر  از 2100 و بدون ریتینگ

جدول  C  نوجوانان دختر و پسر زیر 14 سال متولدین 8  آبان 84 به بعد

 قوانین حاکم:

قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده )حاکم بر مسابقات است.

تعداد دور بازی ها:

مسابقات در 9 دور و در صورتی که تعداد بازیکنان یک جدول از 150 نفر بیشتر شود در 11 دور به روش سوئیس برگزار خواهد شد.

قرعه کشی:

قرعه کشی کلیه جداول مسابقات با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار سوییس منیجر انجام خواهد گرفت.

زمان بازی:

زمان بازی برای هر بازیکن 90 دقیقه و 30  ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد.

زمان مجاز غیبت برای هر بازیکن یک ساعت از زمان آغاز هر دور می باشد.

رده بندی و گره گشایی:

رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش گره گشایی به ترتیب زیر استفاده می گردد .

جدول : A

الف - رویارویی مستقیم                      ب- عملکرد ریتینگ                             ج-  بوخ هولز قطع شده 1     

د- بوخ هولز قطع شده 2                     ه-  مجموع بوخ هولز

جدول  B و  C:

الف- رویارویی مستقیم                          ب- بوخ هولز قطع شده 1                               ج- بوخ هولز قطع شده 2 

 د- بوخ هولز متوسط 1                          ه- مجموع بوخ هولز

 ورودیه مسابقات:

ورودیه مسابقات برای هر سه جدول تا تاریخ 20/7/98 مبلغ 1.900.000 ریال می باشد و پس از آن تا تاریخ 30/8/98 2.400.000 ريال می باشد .

آخرین مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز 30/7/98 می باشد.

هیئت شطرنج استان تهران این اختیار را دارد که به محض تکمیل ظرفیت سالن ها ثبت نام را متوقف نماید.

اساتید بزرگ و بین المللی و دارندگان ریتینگ بالای 2400 از پرداخت ورودیه معاف می باشند.

هزینه اسکان و غذا (صبحانه ، ناهار و شام) اساتید بزرگ برعهده هیئت شطرنج استان تهران می باشد.

 

 بازیکنان جدول پایین برای حضور در جدول بالاتر باید با مسئولین مسابقه تماس حاصل فرمایند و مسولین هیئت شطرنج استان تهران در پذیرش یا عدم پذیرش این دسته از بازیکنان تصمیم گیرنده خواهند بود.

برنامه بازی ها:

جدول 9 دوری

 

 

روز و تاریخ

دور اول - ساعت 16:30

چهار شنبه 8/8/98

دور دوم - ساعت 16:30

پنجشنبه 9/8/98

دور سوم - ساعت 16:30

جمعه 10/8/98

دور چهارم - ساعت 16:30

شنبه 11/8/98

دور پنجم - ساعت 16:30

یکشنبه 12/8/98

دور ششم - ساعت 16:30

دوشنبه 13/8/98

دور هفتم - ساعت 16:30

سه شنبه 14/8/98

دور هشتم- ساعت 16:30

چهار شنبه 15/8/98

دور نهم  ساعت 9:30 صبح

پنجشنبه 16/8/98

 

 

جدول 11 دوری

 

 

روز و تاریخ

دور اول - ساعت 16:30

چهار شنبه 8/8/98

دور دوم - ساعت 9:30 صبح

پنجشنبه 9/8/98

دور سوم ساعت 16:30

دور چهارم ساعت 9:30 صبح

جمعه 10/8/98

دور پنجم ساعت 16:30

        دور ششم ساعت 16:30

شنبه 11/8/98

دور هفتم - ساعت 16:30

یکشنبه 12/8/98

دور هشتم ساعت 16:30

دوشنبه 13/8/98

دور نهم ساعت 16:30

سه شنبه 14/8/98

دور دهم ساعت 16:30

چهارشنبه 15/8/98

دور یازدهم ساعت 9:30 صبح

پنجشنبه 16/8/98

 

  

جوایز:

 جوایز این دوره از مسابقات به شرح زیر و به ریال می باشد:

 

جوایز جدولA

 

جوایز جدولB

جوایز جدولC

مقام اول

160.000.000

مقام اول

50.000.000

مقام اول

15.000.000

مقام دوم

120.000.000

مقام دوم

30.000.000

مقام دوم

12.000.000

مقام سوم

70.000.000

مقام سوم

25.000.000

مقام سوم

10.000.000

مقام چهارم

30.000.000

مقام چهارم

20.000.000

مقام چهارم

8.000.000

مقام پنجم

25.000.000

مقام پنجم

15.000.000

مقام پنجم

6.000.000

مقام ششم

15.000.000

مقام ششم

15.000.000

مقام ششم

4.000.000

مقام هفتم

12.000.000

مقام هفتم

10.000.000

بهترین بازیکن زیر 12 سال دختر (به شرط حضور حداقل 10 نفر) بازیکنان متولد 8/8/86 به بعد

3.000.000

مقام هشتم

10.000.000

مقام اول بانوان ( به شرط حضور حداقل 10 نفر)

10.000.000

بهترین بازیکن زیر 12 سال پسر ( به شرط حضور حداقل 10 نفر)

بازیکنان متولد 8/8/86 به بعد

3.000.000

مقام نهم

10.0000.000

 

 

 

 

مقام دهم

10.000.000

 

 

 

 

 

******* جوایز پیشکسوتان در جدول   به شرح ذیل می باشد:

سه نفر برتر پیشکسوتان بالای 50 سال به شرط حضور حداقل 15 نفر جوایز زیر را دریافت خواهند نمود:

مقام اول: 5.000.000 ریال

مقام دوم: 4.000.000 ریال

مقام سوم: 3.000.000 ریال

پیشکسوتان بالای 65 سال بر حسب تعداد شرکت کننده جوایزی به شرح ذیل دریافت خواهند کرد:

در صورت حضور حداقل 5 شرکت کننده، مقام اول این گروه 5.000.000 ریال دریاف خواهد کرد.

در صورت حضور حداقل شرکت کننده، مقام اول 5.000.000 ریال و مقام دوم 4.000.000 ریال دریافت خواهند کرد.

در صورت حضور حداقل 15 شرکت کننده، مقام اول 5.000.000 ریال، مقام دوم 4.000.000 ریال و مقام سوم 3.000.000 ریال دریافت خواهند کرد.

تبصره1: از جوایز اعلام شده 10% کسر خواهد شد.

تبصره 2: به هر بازیکن تنها یک جایزه (جایزه بالاتر) تعلق می گیرد.

تبصره3: چنانچه دو یا چند بازیکن امتیاز یکسان کسب کنند، جوایز تقسیم نمی شود و گره گشایی اعمال خواهد شد. در صورتی که پس از گره گشایی باز هم نتیجه مساوی شود جوایز تقسیم می گردد.

ثبت نام و پذیرش

علاقه مندان باید ثبت نام خود را  از طریق سایت رسمی هیات شطرنج استان تهران www.Chesstehran.irاز تاریخ 16/6/98 لغایت 30/7/98 انجام دهند.

ارائه شماره عضویت معتبر سیستم جامع فدراسیون شطرنج ایران در هنگام ثبت نام الزامی است.

داشتن کارت عضویت هیئت شطرنج استان تهران برای بازیکنان تهرانی الزامی است.

 

 جهت اسکان در خوابگاه روستایی عشایری با شماره 09197011305 خانم نعیمی تماس حاصل فرمایید. 

جهت اسکان در هتل ورزش با شماره 09337243264 خانم گندمکار و یا شماره 09197011305 خانم نعیمی تماس حاصل فرمایید.

 

 

*هیات ژوری

پیش از شروع دور اول مسابقات، برگزار کننده اعضای هیات ژوری را معرفی می نماید. هر گونه اعتراض به رای سرداور تا 30  دقیقه پس از پایان آن بازی به صورت کتبی و  با پرداخت مبلغ 100 هزار تومان اقدام پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد مبلغ مورد نظر به معترض عودت داده خواهد شد.

*شماره های تماس

تلفکس هیات شطرنج استان:       02188991691


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.