پنج شنبه, 04 مرداد 1403

نکات آموزشی سایت صفحه شطرنج

1-حملات زودهنگام و بی موقع حریف را منطقی و خونسردانه (با آرامش) پاسخ دهید.

در جواب حمله زودهنگام حریف خونسرد باشید و منطقی و اصولی با توجه به تهدیدات حریف پاسخ دهید. در این هنگام شاید مجبور شوید چندین حرکت حریف را به خوبی دفاع کنید اما این به معنای برتری داشتن حریف نیست شما بعد از دفع تهدیدات ، بدون شک وضع بهتری خواهید داشت چون نیروهای حریف بخاطر این حمله زودهنگام و بی موقع از هماهنگی و گسترش خوبی برخوردار نیستند و این باعث می شود شما بر صفحه شطرنج مسلط شوید . در جواب حملات زودهنگام حریف ضد حمله و حمله متقابل را فراموش نکنید و در یک فرصت مناسب آماده تنبیه و حمله به نقاط ضعف حریف باشید.

 

 

 

ادامه مطلب