جمعه, 29 تیر 1403

اسامی قبول شدگان دوره مربیگری در جه 3، استاد سعید پور

سید ابراهیم مهربان حسینی

اکرم کاویانی

عماد عسگری

مهدی صلواتی

فرزانه چگنی

سید علی حبیبی

کیمیا کیهان فر

مریم فتح پور

مجید حسین زادگان

علی نجاتی فر

عادل پرویزی

علی زارع

فرجاد بابایی

مهدی حسین زاده

ساناز حکمت

فاطمه ایرانیان 

محمد لطفی

جواد جوادی گلی جان

علی اصغر صیاد میری

شاهین مصراوغلی 

اسماعیل تیموری

حسین اقدامی کتم جانی

رحیم احمد زاده

رسا صفای نمین

رسول صفایی نمین

سید حجت الله مومن زاده شوشتری

سید محبوبه افضلی موسوی

علی اسفندیاری فر

فائزه خندابی

فتانه گلیاری

فریده شریفی فر

کیانا پرویزی عمران

محبوبه کریمی زاده کمارج

مرجان میرزایی

مهدی محمد حسینی

مهدی محمودی

مهسا افشار نیا

میلاد عبدالمحمدی

نسترن میرهادی زاده

هومن اردوخانی

یلدا عموزاده

حانیه کمالی اصل

 

ادامه مطلب