جمعه, 07 اردیبهشت 1397

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

Pairings/Results

Round 4 on 2014/12/09 at 16:00

Bo.   Name Rtg Pts. Result Pts.   Name Rtg
1 WIM Hejazipour Mitra 2297 3 0 - 1 WGM Pourkashiyan Atousa 2312
2   Khalaji Hanieh 1944 1 - 0   Alinasab Mobina 1881
3   Hakimifard Raana 2001 0 - 1 2 WFM Derakhshani Dorsa 2188
4 WFM Kalantari Sedigheh 1895 2 ½ - ½ 2   Khachatourians Teni 1698
5   Ghazizadeh Asana 1865 2 ½ - ½ 2   Karimi Yeganeh 1856
6   Asghari Mitra 1759 ½ - ½   Zahedifar Anahita 1952
7   Mobarhani Nazanin 1864 ½ - ½   Hamedi Nia Vesal 1742
8   Hashemi Seyed Fatemeh 1777 1 - 0 1   Alavi Homa 1933
9   Khalili Atieh 1740 1 0 - 1 1   Alijanzadeh Mohadeseh 1886
10 WFM Asadi Motahare 1824 ½ ½ - ½ 1   Majidi Kimia 1813
11   Jafari Golnaz 1882 ½ 1 - 0 ½   Ghaderi Farzaneh 1758
12   Ansari Fateme 1747 0 ½ - ½ 0   Vagoohian Ramila 1770

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 

دور چهارم مسابقات قهرمانی بانوان کشور- آذرماه 1393

 


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.