دوشنبه, 23 تیر 1399

لیک دستجات آزاد آقایان - سال 97 (ریتد)

آئین نامه مسابقات شطرنج تیمهای لیگ دسته جات آزاد استان تهران درسال 97

(آقایانRated)

ماده1)اهداف :

هیئت شطرنج استان تهران برای دست یابی به اهداف زیر:

الف) ارتقاءسطح کیفی و آمادگی بازیکنان استان تهران

ب) ترغیب و تشویق مراکز علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و ... برای حضور در مسابقات

ج) شناخت تیمهای برتر ومعرفی آنها به مسابقات لیگ برتر کشور

د) در مسیر اعتلای ورزش شطرنج با چشم انداز حرفه ای شدن

اقدام به برگزاری مسابقات قهرمانی تیمهای باشگاهی لیگ برتر استان در سال 95 می نماید.

ماده 2) قوانین ومقررات :

2-1) مسابقات به صورت دوره ای و (به طور رفت ) برگزا رخواهد شد. (تیم های هم خانواده به گونه ای در جدول قرعه کشی قرار خواهد گرفت که در دور اول با هم مسابقه بدهند.)

2-2) زمان بازیها 90 دقیقه برای هر بازیکن به اضافه 30 ثانیه برای هر حرکت.

2-3) کلیه قوانین فیده و بخشنامه های فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران در مسابقات اعمال می شود.

2-4) تاخیر بیش از 30 دقیقه بازیکنان منجر به باخت آنها خواهد شد وبرای حریف یک امتیاز منظور خواهد شد مگر آنکه سرداور طور دیگری تصمیم بگیرد.

ماده 3) شرایط تیم ها وبازیکنان :

معرفی 4 بازیکن اصلی (میزهای اول تا چهارم به همراه نام کاپیتان تیم) تا آخر وقت اداری دو روز قبل از شروع مسابقات الزامی می باشد.

بازیکن مجاز است از کاپیتان خود در مورد پیشنهاد تساوی و یا قبول پیشنهاد تساوی حریف با رعایت قوانین کسب تکلیف نماید.

 ارائه لیست اصلی با جای خالی قابل قبول نبوده و اسامی اعلام شده به ترتیب از میز 1  منظور می گردد و تا پایان نیم فصل تیم ها اجازه اضافه نمودن بازیکن جدید را نخواهند داشت (رده بندی اولیه ملاک قرعه کشی می باشد.)

3-1) هر تیم متشکل از6 بازیکن می باشد که بروی4 میز با احتساب 2 بازیکن ذخیره به رقابت خواهند پرداخت .

3-2) حضور 2 بازیکن لیگ برتر کشور در مسابقات مجاز است مشروط به اینکه بازیکن از باشگاه خود در لیگ برتر کشور رضایت نامه حضور در مسابقات حاضر ارائه دهد ودر یک روز همزمان نمی تواند در دو مسابقه شرکت کند در صورت همزمانی (یک روز) مسابقات لیگ برتر کشور با این مسابقات بازیکن در یکی از این مسابقات می تواند حضور یابد.

3-3) استفاده از دو بازیکن استانهای دیگر مشروط به اینکه در استان خود و یا استانهای دیگر به طور همزمان بازی نکنند مجاز است (مشروط بر اینکه از باشگاه استان خود مجوز دریافت نمایند).

3-4)در صورتی که تیمی خلاف مفاد ماده3 مقررات و آئین نامه حاضر عمل نماید 4 بر صفر بازنده محسوب می شود.

3-5) چنانچه تیمی در جریان مسابقات بنا به هر دلیل غیر موجهی انصراف دهد مراتب به کمیته انضباطی فدراسیون گزارش خواهد شد

تبصره 1) نیم فصل مسابقات براساس نصف تیم های شرکت کننده منهای یک تعیین می گردد به طور مثال اگر 10 تیم در مسابقات شرکت داشته باشند نیم فصل پس از پایان هفته چهارم محسوب خواهد شد.

3-6) سرپرست ،مربی و بازیکنان هر تیم موظفند یک برگ تصویر شناسنامه ، یک قطعه عکس 4×3 ، کد عضویت سیستم جامع فدراسیون ، کارت عضویت هیئت شطرنج استان تهران و کارت بیمه ورزشی و تصویر پایان خدمت را به مسئول برگزاری مسابقات تحویل دهند.

تبصره2) از سوی هیئت شطرنج استان تهران برای تمامی بازیکنان کارت هیئت جهت حضور در مسا بقات صادر خواهد شد .

تبصره 3) بازیکنانی که مشمول باشند باید وضعیت نظام وظیفه آنها مشخص باشد . کارت پایان خدمت، معافیت یا دفترچه آماده به خدمت و یا گواهی اشتغال به تحصیل ارائه دهند.

3-7) در صورتی که تیمی 3 بازیکن غایب داشته باشد4 بر صفر بازنده محسوب خواهد شد و برای شروع مسابقه حضور حداقل 2 بازیکن الزامیست.

3-8) ترکیب بازیکنان در هر دور بایستی 1 ساعت قبل از بازی به صورت کتبی در پاکت سر بسته به سر داور تسلیم شود درغیراین صورت مسئولیتی متوجه سر داور نخواهد بود .سرداور در حضور هر دو کاپیتان یا سرپرست تیمها اسامی را به رویت آنها می رساند.

ارسال ارنج براساس لیست کامل و با علامت زدن جلوی نام بازیکن مورد نظر برای بازی در آن دور مسابقه انجام شود.

3-9در صورتی که بیش ازدو بازیکن از تیمی از سوی فدراسیون و یا وزارت ورزش به مسابقات برون مرزی یا داخل کشور اعزام شوند مسابقه آن تیم به تعویق می افتد این موضوع شامل امتحانات پایان ترم دانشگاهی هم می شود مشروط بر اینکه موضوع حداقل یک هفته زودتر کتبا به اطلاع مسئول برگزاری برسد.

تبصره 4)علاوه بر موارد فوق در صورت بروز اتفاقات غیر مترقبه و با دلایل موجه و مدارک مربوطه در زمان مشخص شده ارائه گردد بنا به تشخیص سرداور و هیئت شطرنج استان تهران مسابقه آن تیم به تعویق می افتد.

تبصره 5) در صورت به تعویق افتادن مسابقه، کلیه هزینه های مسابقه ای که بعدا" انجام می گیرد به عهده عامل به تعویق افتادن می باشد.

3-10) تیمها در پایان نیم فصل مجاز به تکمیل ویا تغییر بازیکن خود (که این تغییر ترکیب اصلی تیم را نباید بهم بزند) می باشند. استفاده از بازیکن جدید حداکثر تا 2 بازیکن با در نظر گرفتن آئین نامه حاضر مجاز می باشد.

3-11) تیمها موظفند تا پایان روز 97/6/21 مدارک در خواست شده را تحویل هیئت شطرنج دهند .زمان شروع مسابقات متعاقبا" اعلام می گردد.

تبصره 6) عدم اعلام آمادگی وارائه مدارک به منزله انصراف از مسا بقات تلقی خواهد شد.

3-13) بازیکنانی که در نیم فصل اول در لیگ های استان تهران حضور داشته اند نمی توانند جابجا شوند.

ماده 4) رده بندی و شکستن امتیاز :

4-1) رده بندی تیمها بر اساس مجموع امتیازات کسب شده بازی ها تعیین خواهد شد چنانچه دو و یا چند تیم در مجموع امتیاز بازی ها برابر بودند از شکستن امتیاز به روشهای زیر و به ترتیب اولویت برای تعیین تیم برتر استفاده می شود.

الف) امتیاز تیمی (برد 2 امتیاز، تساوی 1 امتیاز، باخت بدون امتیاز) ب) رویارویی مستقیم

ج) سونه بورن برگرD (حاصلضرب مجموع امتیازهای به دست آمده مقابل هر تیم در جمع کل امتیاز بازیهای تیم مقابل در پایان مسابقات)

ماده 5) نحوه تعیین نفر برتر میز ها :

5-1) نفرات برتر میزهای 6 گانه در پایان مسابقات با توجه به اینکه هر بازیکن در 4 میز اصلی حداقل 60% ، 6 بازی در 9 دور و برای 2 میز ذخیره حداقل 50% ، 5 بازی  در 9 دور را شرکت کرده باشند در جدول 10 تیمی به شرح و مراتب زیر تعیین می گردد.

الف) درصد امتیاز ب) تعدا بازی های بیشتر ج) رویارویی مستقیم د)تعداد بردها ه) یک دوره مسابقه رفت و برگشت 2*3 دقیقه به علاوه 2 ثانیه اضافی برای هر حرکت و در صورت تساوی یک بازی تا تعیین برنده

تبصره : استراحت در نتایج انفرادی منظور نمی گردد. ولی بازی انجام نشده (غیبت حریف و ...) در نتیجه میزها محاسبه می شود.

ماده 6 ) ورودیه :

6-1) تیمها متعهد می شوند مبلغ 13،000،000 ریال بابت ورودیه مسابقات به حساب جاری 14/4417987 بانک ملت شعبه پیچ شمیران ( قابل پرداخت در کلیه شعب ) واربز نمایند.

ماده 7 جوایز :

7-1 ) به تیمهای اول ، دوم، سوم جام ،مدال ،حکم اعطا خواهد شد و به مسابقات سراسری شهرهای کشور معرفی خواهند شد و به ترتیب برای سال آینده از تخفیف 60%، 50% و 40% برخوردار خواهند شد.

7-2) به نفرات برتر میزهای 6 گانه مدال و حکم اعطا خواهد شد.

ماده 8) هیات ژوری :

8-1) هیات ژوری در آغاز مسابقات تعیین خواهند شد ( 5نفر که با حضور 3 نفر رسمیت می یابد. )

8-2) در صورت اعتراض به رای سر داور یا همکاران او بایستی مورد اعتراض به صورت کتبی به ضمیمه 500،000 ریال توسط کاپیتان تیم حداکثر 15 دقیقه پس از بازی مربوط به هیئت ژوری تسلیم گردد. در صورت وارد بودن اعتراض مبلغ مزبور مسترد خواهد شد.

آوردن تلفن همراه و یا هرگونه وسیله ارتباطی الکترونیکی به داخل سالن مسابقات ممنوع بوده و موجب باخت دارنده تلفن یا وسیله الکترونیکی خواهد شد.

8- 3) رای هیئت ژوری نهایی و لازم الاجرا ست.

توجه: به استثنای بازیکنانی که بازی آنها در جریان است و کاپیتان تیم و مسئولین برگزاری مسابقات حضور افراد دیگر در سالن مسابقات مجاز نیست .

تبصره 7) اگر اعتراض مربوط به تیمی باشد که یکی از اعضاءآن (سرپرست ، مربی ،بازیکنان ) عضو هیات ژوری باشند نمی توانند در جلسه هیات ژوری شرکت نمایند.

ماده 9 ) سایر موارد :

9-1) سر داور مسابقه در پایان هر دور موظف صورت جلسه مسابقه را به تائید کاپیتان یا سرپرست تیمها برساند و حد اکثر تا 24 ساعت بعد از مسابقه به همراه برگ ثبت بازی ها به هیئت شطرنج استان تهران (کمیته مسابقات ) تحویل دهند.

9-2) کلیه اعضاء تیمها باید کارت بیمه ورزشی داشته باشند.

9-3) تعیین تاریخ دیدارهای معوقه با کمیته مسابقات هیات شطرنج استان تهران خواهد بود . دیدارهای معوقه قبل از پایان هر نیم فصل باید انجام شود که می تواند در هر یک از روزهای هفته به تشخیص هیئت باشد.

9-4) نشانی محل برگزاری ، شماره فکس ،و شماره های تماس قبل از شروع مسابقات از جانب مسئول برگزاری به اطلاع تیمها خواهد رسید.

9-5) سرپرست هر تیم موظف است اسامی بازیکنان تیم را که به تایید تک تک آنها رسیده باشد (قرار داد یا توافقنامه ) که در آن آغاز و اتمام توافق قید شده باشد را به مسئول برگزاری مسابقات تسلیم نماید.

9-6) مسئول برگزاری مسابقات موظف است اطلاعات مربوط به مسابقات را از طریق سایت هیئت شطرنج Chesstehran.ir و یا از طریق پیام کوتاه واگر شماره فاکس داشته باشند به تیمها اعلام نمایند.( حد اکثر 3روز مانده به دور بعد )

9-7) تمامی مسابقات در روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار می گردد و در صورت صلاحدید کمیته برگزاری مسابقات در روزهای تعطیل رسمی و قبل از تعطیل و همچنین روزهای عادی نیز این مسابقات برگزار می گردد. 

تلفن تماس: 88991691 داخلی 4

هیئت شطرنج استان تهران ****** کمیته برگزاری مسابقات


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.