چهارشنبه, 05 تیر 1398

لیگ مدارس شطرنج و دستجات آزاد زیر 18 سال - سال 97 (ریتد)

آئین نامه مسابقات شطرنج

تیم های مدارس شطرنج و دستجات آزاد زیر 18 سال در سال 1397 (آقایان)

 

متولدین مهرماه 1379 به بعد

 ریتد

ماده 1) اهداف :

هیئت شطرنج استان تهران برای دست یابی به اهداف زیر

الف) ارتقاء سطح کیفی وتوسعه شطرنج در رده های سنی

ب) ترغیب وتشویق مراکز آموزش شطرنج ،مراکز علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و.........برای شرکت در مسابقات

ج) شناخت تیمهای برتر وصعود آنها به دسته ی بالاتر

اقدام به برگزاری مسابقات تیمهای رده سنی (زیر 18 سال ) استان در سال 97 می نماید.

 

ماده 2) قوانین ومقررات

2-1) مسابقات به روش سوئیسی و متناسب با تعداد تیم های شرکت کننده برگزار خواهد شد. تیم های هم خانواده در دو دور آخر نباید با هم مسابقه بدهند.

2-2) زمان با زیها 90 دقیقه برای هر بازیکن به اضافه 30 ثانیه پاداش برای انجام هر حرکت

2-3) کلیه قوانین فیده و بخشنامه های فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران در مسابقات اعمال می شود

2-4) تاخیر بیش از 30 دقیقه بازیکن (پس از شروع بازی) منجربه باخت او خواهد شد وبرای حریف یک امتیاز منظور می شود مگر آن که سرداور طور دیگری تصمیم بگیرد.

 

ماده 3) شرایط تیمها و بازیکنان

3-1) هر تیم متشکل از 6 بازیکن می باشد که برروی 4 میز با احتساب 2 بازیکن ذخیره به رقابت خواهند پرداخت

3-2) حضور یک بازیکن لیگ برتر در مسابقات مجاز است مشروط به این که بازیکن از باشگاه خود در لیگ برتر کشور رضایت نامه حضور در مسابقات حاضر ارائه دهد و در یک روز نمی تواند در دو مسابقه (همزمان) شرکت کند.

3-3) استفاده از یک بازیکن از استانها ی دیگرمشروط به اینکه در استان خود ویا استانهای دیگر به طورهم زمان بازی نکنند مجاز است ( مشروط به این که از باشگاه استان خود مجوز دریافت نماید).

3-4) تیمی که بر خلاف مفاد ماده3 مقررات و آئین نامه حاضر عمل نماید 4بر صفر بازنده است.

تبصره: چنانچه تیمی در جریان مسابقات به هر دلیل غیرموجه انصراف دهد، مراتب به کمیته انضباطی فدراسیون گزارش خواهد شد.

3-5) ارائه یک برگ تصویر شناسنامه ، یک قطعه عکس 4×3 از سوی کلیه اعضاءتیم الزامی است

تبصره 1) از سوی هیئت شطرنج استان تهران برای تمامی بازیکنان کارت هیئت جهت حضور در مسابقات صادر خواهد شد.

3-6) ارائه لیست اسامی با جای خالی قابل قبول نبوده و اسامی به ترتیب متوالی از میز 1 منظور می گردد و تا پایان نیم فصل مسابقات اجازه ندارند بازیکن جدید وارد تیم نمایند (رده بندی اولیه ملاک قرعه کشی است) معرفی چهار بازیکن اصلی میزهای اول تا چهارم تا آخر وقت اداری 2 روز قبل از شروع مسابقات الزامی است.

تبصره2) بازیکن مجاز است از کاپیتان خود در مورد پیشنهاد تساوی و یا قبول پیشنهاد تساوی حریف با رعایت قوانین کسب تکلیف نماید.

تبصره3) چنانچه مسابقات در 7 دور برگزارشود پایان هفته سوم واگر در 9 دور برگزار شود پایان هفته چهارم نیم فصل خواهد بود.

3-7) در صورتی که تیمی3 بازیکن غایب داشته باشد 4 بر صفر بازنده محسوب خواهد شد و برای شروع مسابقه، حضور حداقل 2 بازیکن الزامیست.

3-7) ترکیب بازیکنان در هر دور بایستی 1 ساعت قبل از بازی به صورت کتبی در پاکت سر بسته به سر داور تسلیم شود درغیراین صورت مسئولیتی متوجه سر داور نخواهد بود .سرداور در حضور هر دو کاپیتان یا سرپرست تیمها اسامی را به رویت آنها می رساند.

تبصره4) ارسال ارنج براساس لیست کامل و با علامت زدن جلوی نام بازیکن مورد نظر برای بازی در آن دور مسابقه انجام شود.

3-8) در صورتی که بیش از دو بازیکن تیمی از سوی فدراسیون و یا وزارت ورزش به خارج از کشور یا داخل کشور اعزام شوند مسابقه آن تیم به تعویق می افتد.

تبصره 5) علاوه برموارد فوق در صورت بروز اتفاقات غیر مترقبه و با دلایل موجه ومدارک مربوط بنا به تشخیص سر داور و هیئت شطرنج استان تهران مسابقه آن تیم به تعویق می افتد

تبصره 6) در هر صورت، مسابقات به تعویق افتاده می بایست تا قبل قرعه کشی دور بعد انجام پذیرد.

3-9) تیمها در پایان نیم فصل مجاز به تکمیل ترکیب ویا تغییر بازیکن خود می باشند (که این تغییر، ترکیب اصلی تیم (ارنج اصلی) را نباید بهم بزند) استفاده از بازیکن جدید آزاد حداکثر تا 2 بازیکن با در نظر گرفتن آئین نامه حاضر خواهند بود

3-10) سر پرستان تیمها موظفند تا روز 21 شهریور 97اعلام آمادگی خود را تحویل هیئت شطرنج استان تهران دهند . شروع مسابقات متعاقبااعلام خواهد شد .

3-11) بازیکنان می بایستی متولد سال 1379 به بعد باشند.

3-12) عدم اعلام آمادگی و ارائه مدارک به منزله انصراف از مسابقات تلقی خواهد شد.

3-13) بازیکنانی که در نیم فصل اول در لیگ های استان تهران حضور داشته اند نمی توانند جابجا شوند.

ماده 4) رده بندی وشکستن امتیاز :

4-1) رده بندی تیمها بر اساس مجموع امتیازات کسب شده بازی ها تعیین خواهند شدچنانچه دو ویا چند تیم در امتیازی برابر بودند از شکستن امتیاز به روشهای زیر برای تعیین تیم برتر استفاده می شود

الف) امتیاز تیمی        ب) رویارویی مستقیم      ج) بوخ هولز قطع شده1    د) بوخ هولز    ه) سونه بورن برگرC     (مجموع حاصلضرب امتیاز تیمی به دست آمده مقابل هر تیم در جمع کل امتیاز بازی های تیم مقابل در پایان مسابقات)

ماده 5) نحوه تعیین نفرات برتر میزهای 6گانه

5-1) نفرات برتر میزهای 6گانه در پایان مسابقات تعیین می شوند مشروط به اینکه هر بازیکن در 4 میز اصلی حداقل 60% ، 6 بازی در 9 دور و در 2 میز ذخیره حداقل 50% ، 5 بازی  در 9 دور را شرکت کرده باشند.

5-2) برای تعیین نفر برتر به ترتیب از روشهای زیر استفاده می شود

الف) درصد امتیاز ب)تعداد بازی بیشتر ج) دیدا ر مستقیم د)تعداد بردها       ه) تیم بالاتر

تبصره 5 ) استراحت در نتایج انفرادی منظور نمی شود ولی بازی انجام نشده (غیبت حریف و غیره) در نتیجه میزها محاسبه می گردد.

ماده 6) ورودیه :

6-1) تیمها متعهد خواهند شد مبلغ 12،000،000 ریال بابت ورودیه مسابقات به حساب جاری 14/4417987بانک ملت به نام هیئت شطرنج استان تهران شعبه پیچ شمیران قابل پرداخت در کلیه شعب پرداخت نمایند .

ماده 7 ) جوایز :

7-1) به تیمهای اول ،دوم، سوم جام ،مدال،و حکم اعطا خواهد شد و به ترتیب در سال آینده از تخفیف 60%، 50% و 40% برخوردار می باشند.

7-2) به نفرات برتر میزهای 6گانه مدال وحکم اعطا خواهد شد.

ماده 8) هیئت ژوری

8-1) هیات ژوری در آغاز مسابقات تعیین خواهند شد (5نفر که با حضور 3 نفر جلسه رسمیت می یابد)

8-2) چنانچه تیمی اعتراض داشته باشد باید حداکثر 15 دقیقه پس از بازی مربوطه اعتراض خود را به هیئت ژوری به صورت کتبی اعلام و مبلغ 500،000 ریال ضمیمه گزارش نموده چنانچه رای به نفع آنها صادر شود مبلغ پرداختی مسترد در غیر اینصورت به نفع هیئت شطرنج استان تهران به حساب جاری 14/4417987 بانک ملت شعبه پیچ شمیران واریز خواهد شد

توجه: به استثنای بازیکنانی که بازی آنها در جریان است و کاپیتان تیم و مسئولین برگزاری مسابقات حضور افراد دیگر در سالن مسابقات مجاز نمی باشد.

آوردن تلفن همراه و یا هرگونه وسیله ارتباطی و الکترونیکی به داخل سالن مسابقات ممنوع بوده و موجب باخت دارنده تلفن و یا وسیله الکترونیکی خواهد شد.

8-3) رای هیات ژوری نهایی ولازم الاجراست

تبصره 6 ) اگراعتراض مربوط به تیمی باشدکه یکی از اعضاء آن (سرپرست ،مربی ، بازیکنان ) عضو هیات ژوری باشند نمی توانند در جلسه هیات ژوری شرکت کنند

ماده 9) سایر موارد :

9-1) سرداور مسابقه در پایان هر دور موظف است صورتجلسه مسابقه را به تائید کاپیتان یا سرپرست تیمها برساند و حداکثر تا 24 ساعت بعد از مسابقه به همراه برگ ثبت بازی ها به هیئت شطرنج استان تهران تحویل دهد.

9-2) کلیه اعضاء تیمها بایستی کارت بیمه ورزشی داشته باشند

9-3) تعیین تاریخ دیدارها ی معوقه با توجه به تبصره 6 با کمیته مسابقات هیات شطرنج استان تهران خواهد بود . دیدارهای معوقه قبل از پایان هر نیم فصل باید انجام شود که می تواند در هر یک از روزهای هفته به تشخیص هیئت باشد.

تبصره7 ) هزینه برگزاری مسابقه به عهده تیمی است که عامل تعویق افتادن مسابقه می باشد.

9-4) نشانی محل برگزاری ،شماره فاکس و شماره های تماس قبل از شروع مسابقات از جانب هیئت شطرنج استان تهران به اطلاع تیمها خواهد رسید

9-5) سرپرست هر تیم موظف است اسامی بازیکنان تیم را که به تایید تک تک آنها رسیده باشد (قرارداد یا توافقنامه ) که در آغاز و اتمام توافق قید شده باشد را به هیئت شطرنج استان تهران تسلیم نماید .

9-6) هیئت شطرنج استان تهران موظف است اطلاعات مربوط به مسابقات را از طریق سایت هیات شطرنج www.chesstehran.ir و یا از طریق پیام کوتاه و اگر فاکس داشته باشند به تیمها اعلام نما ید (حداکثر 3 روز مانده به دور بعد )

9-7) تمامی مسابقات در روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار می گردد و در صورت صلاحدید کمیته برگزاری مسابقات در روزهای تعطیل رسمی و یا روز قبل از تعطیلی ( در مواقع ضروری) و همچنین روزهای عادی نیز این مسابقات برگزار می گردد.

 

تلفن تماس:88991691 داخلی 4

 


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.