سه شنبه, 14 مرداد 1399

مگنوس کارلسن برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شد.