صفحه نخست > هیات شطرنج تهران > جلسه توسعه همگانی شطرنج استان تهران

جلسه توسعه همگانی شطرنج استان تهران


17 تیر 1397. نويسنده: admin

یوم جاری جلسه توسعه همگانی شطرنج با حضور آقایان دانشفر٬ قندی ( دبیر هیات) قاسم نژاد( مسئول کمیته توسعه همگانی) برگزا ر و پیرامون برنامه ریزی توسعه شطرنج در مناطق ۲۲ گانه٬ پارکها و بوستانها در شهرداری تهران ٬فدراسیون روستایی و عشایری( روستاهای استان تهران) فدراسیون ورزش همگانی(وزارتخانه ها،سازمانها) بحث وتصمیماتی اتخاذ گردید۰

جلسه توسعه همگانی شطرنج استان تهران


بازگشت