پنج شنبه, 28 تیر 1397

اسامی پذیرفته شدگان کلاس داوری درجه دو تهران

در این دوره 15 نفر شرکت کردند که از این میان 13 نفر موفق به اخذ نمره قبولی در آزمون شدند، لازم به ذکر است قبول شدگان می توانند پس از ثبت کد دوره 411 از طریق سیستم جامع فدراسیون اقدام به درخواست و صدور کارت داوری خود نمایند.

ادامه مطلب