جمعه, 29 تیر 1397

عملکرد مطلوب هیئت شطرنج شمال شرق

دیدار عضو هیئت رئیسه فدراسیون و رئیس هیئت شطرنج استان تهران با رئیس اداره ورزش و جوانان حوزه شمال شرق در 24 مرداد

 

در این دیدار رئیس اداره ورزش و جوانان شمالشرق جناب آقای ایلکا ضمن اظهار رضایت از عملکرد مطلوب هیئت شطرنج شمالشرق از زحمات آقای کیهان هنری تقدیر و تشکر نمود. دانشفر نیز بیان نمود هیئت شمالشرق یکی از فعال ترین هیئت ها بوده و در تمامی مسابقات و برنامه های مختلف هیئت حضور چشمگیری دارند.

ادامه مطلب