سه شنبه, 01 آبان 1397

دیدار با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دماوند

در مورخه 17/6/94 آقای مجتبی دانشفر عضو هیئت رئیسه فدراسیون و رئیس هیئت شطرنج استان تهران با آقای پرویزی ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان دماوند دیدار نمود. دراین ملاقات ضمن تبریک رئیس هیئت شطرنج به آقای پرویزی در خصوص مسئولیت  جدید ورزش شهرستان دماوند و اشاره به سوابق درخشان ایشان در تصدی مسئولیت های قبلی، نسبت به توجه ویژه آقای پرویزی به رشته شطرنج در آن شهرستان تاکید نمود. در ادامه آقای پرویزی عنوان نمود که در آینده فضایی را برای شطرنج شهرستان در نظر خواهد گرفت و حتما" به موضوع آموزشی و قهرمانی در این شهرستان توجه بیشتری خواهد شد. ضمنا" آقای پرویزی از 3 سال گذشته مسئول کمیته بازرسی هیئت شطرنج استان تهران نیز می باشد.

ادامه مطلب

عملکرد مطلوب هیئت شطرنج شمال شرق

دیدار عضو هیئت رئیسه فدراسیون و رئیس هیئت شطرنج استان تهران با رئیس اداره ورزش و جوانان حوزه شمال شرق در 24 مرداد

 

در این دیدار رئیس اداره ورزش و جوانان شمالشرق جناب آقای ایلکا ضمن اظهار رضایت از عملکرد مطلوب هیئت شطرنج شمالشرق از زحمات آقای کیهان هنری تقدیر و تشکر نمود. دانشفر نیز بیان نمود هیئت شمالشرق یکی از فعال ترین هیئت ها بوده و در تمامی مسابقات و برنامه های مختلف هیئت حضور چشمگیری دارند.

ادامه مطلب