پنج شنبه, 14 اسفند 1399

جلسه هیات رئیسه شطرنج استان تهران ،روز جاری(دوازدهم اسفند ۹۹) با حضور آقایان نجیب،علیپور ،قائم مقامی،حقیقت،دانشفر،مروج وخانم شادین برگزار و ضمن تصویب سال ۱۴۰۰ در خصوص چگونگی برگزاری کلاسهای مختلف آموزشی تصمیماتی اتخاذ گردید.