چهارشنبه, 05 تیر 1398

جلسه توسعه همگانی شطرنج استان تهران

یوم جاری جلسه توسعه همگانی شطرنج با حضور آقایان دانشفر٬ قندی ( دبیر هیات) قاسم نژاد( مسئول کمیته توسعه همگانی) برگزا ر و پیرامون برنامه ریزی توسعه شطرنج در مناطق ۲۲ گانه٬ پارکها و بوستانها در شهرداری تهران ٬فدراسیون روستایی و عشایری( روستاهای استان تهران) فدراسیون ورزش همگانی(وزارتخانه ها،سازمانها) بحث وتصمیماتی اتخاذ گردید۰

جلسه توسعه همگانی شطرنج استان تهران


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.