صفحه نخست > اخبار داخلی / اطلاعیه و آیین نامه ها > کلاس مربیگری درجه 3 - 18 اردیبهشت

کلاس مربیگری درجه 3 - 18 اردیبهشت


8 اردیبهشت 1397. نويسنده: admin

بسمه تعالی

هیئت شطرنج استان تهران

کلاس مربیگری درجه 3

این هیئت در نظر دارد یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 با همکاری فدراسیون شطرنج ایران با شرایط ذیل برگزار نماید.

1- شروع کلاس 97/2/18مدت 4 روز

2- هزینه شرکت در کلاس مربیگری درجه 3 بر اساس دستور العمل فدراسیون محترم شطرنج ایران برای هر نفر 1،450،000 ریال می باشد . این مبلغ تا تاریخ96/2/16می بایستی به حساب شماره 30151123986591 بانک قرض الحسنه مهر ایران که در کلیه شعب قابل پرداخت می باشد واریز شود ورسید آن جهت تکمیل ثبت نام تحویل مسئول دفتر هیئت شطرنج استان تهران واقع در خیابان حجاب ورودی خانه والیبال دست راست جنب هیئت پینگ پنگ تلفن 3-88991691 گردد.


بازگشت