صفحه نخست > اخبار داخلی > بازدید ریاست هیئت شطرنج استان تهران از خانه شطرنج فیروزکوه

بازدید ریاست هیئت شطرنج استان تهران از خانه شطرنج فیروزکوه


3 بهمن 1396. نويسنده: admin

بازدید رییس هیات شطرنج استان تهران ازخانه شطرنج شهرستان فیروزکوه.روز سه شنبه دانشفر باحضور دراداره ورزش وجوانان شهرستان فیروزکوه بامسولین ورزش آن شهرستان درجهت توسعه کمی وکیفی شطرنج گفتگو ودرخصوص برگزاری مسابقات باحضور جامعه هدف زیر 18سال که درآموزش وپرورش مشغول به تحصیل بوده وبرگزاری دوره مربیگری درجه 3توافقاتی حاصل شد.ضمن اینکه  رییس هیات شطرنج استان تهران ازآقای شادمهر رییس اداره ورزش وجوانان فیروزکوه که بااختصاص خانه شطرنج نسبت به این رشته توجه ویژه دارند تشکر وقدردانی نمود.


بازگشت