یکشنبه, 03 مرداد 1400

جلسه نحوه وچگونگی برگزاری مسابقات آنلاین رده های سنی استان تهران،با حضور رئیس ونایب رئیس هیات شطرنج استان تهران ،جناب آقای کاوه هنری ،سرکار خانم فقیه،سرکار خانم سرمستی روز شنبه ششم دی ماه در محل هیات شطرنج استان تهران برگزار گردید.

آقای بردیا دانشورموفق شد سهمیه حضور در مسابقات جهانی را کسب نماید

بردیا دانشور در جایگاه سوم مسابقات رده سنی زیر ۱۴ سال آسیا قرار گرفت و موفق شد سهمیه حضور در مسابقات جهانی را کسب نماید. این موفقیت را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم.

ادامه مطلب