شنبه, 15 آذر 1399

کلاس داوری درجه 3

                                                 

بسمه  تعالی

 

این هیئت در نظر دارد یک دوره کلاس داوری درجه  3 با همکاری فدراسیون شطرنج ایران با شرایط ذیل برگزار نماید.

1- شروع کلاس 95/5/25 به مدت 6 روز

2- هزینه شرکت در کلاس داوری درجه 3 بر اساس دستور العمل فدراسیون شطرنج ایران برای هر نفر1450،000ریال می باشد که  تا  تاریخ 1393/5/22 این مبلغ به حساب شماره 14 /4417987 بانک ملت شعبه پیچ شمیران قابل  پرداخت در کلیه شعب پرداخت و رسید آن جهت  تکمیل  ثبت نام تحویل مسئول دفتر هیئت شطرنج استان تهران واقع در خیابان حجاب، ورودی سالن والیبال دست راست، جنب هیئت پینگ پنگ، هیئت شطرنج استان تهران نمایند.    3-88991691

3-کلاس درصورت رسیدن به حد نصاب حداقل 20 نفرتشکیل می گردد.    

 4-دوره آموزش داوری درجه 3 :  40 ساعت (دو جلسه صبح و دوجلسه بعد از ظهر به مدت 6روز)

5- مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام: تصویرشناسنامه، تصویر کارت ملی پشت ورو، تصویر آخرین مدرک تحصیلی حداقل دیپلم،  یک قطعه عکس   4×3  جدید

   ( داشتن کد عضویت سیستم جامع فدراسیون و کارت هیئت شطرنج استان تهران الزامیست.)

 

6-اسامی قبول شدگان در سایت فدراسیون اعلام و پس از پرداخت هزینه صدور  گواهی نامه از طریق سیستم جامع فدراسیون صادر می گردد.

 

                                                                                 هیئت شطرنج استانتهران

 


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.