چهارشنبه, 28 آذر 1397

سومین جلسه فصلی سال 1396 رؤسای هیئت شهرستان ها و حوزه ها

سومین جلسه فصلی سال 1396 رؤسای هیئت شهرستان ها و حوزه ها در روز پنجشنبه مورخه 7 /96/10در محل هیئت شطرنج استان تهران برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا عضو هیئت رئیسه و رئیس هیئت شطرنج استان تهران به تشریح برنامه های هیئت استان در سال 1397 با تقویم تنظیمی پرداخت و مقرر شد هیئت های شهرستان ها و حوزه ها نیز برنامه های سال 1396 را تا مورخه15 /10 /96 به هیئت استان و همچنین اداره ورزش و جوانان حوزه و شهرستان مربوطه ارسال نمایند. همچنین برنامه برگزاری همایش بزرگ مربیان استان تهران و مسابقات بین مربیان در آخر ماه جاری نیز تشریح گردید.

در پایان از هیئت های برتر حوزه و شهرستان و سایت برتر با حضور آقایان دانشفر و قندی رئیس و دبیر هیئت شطرنج استان تهران تقدیر و حکم و هدایایی به آنان داده شد.

  • هیئت برتر حوزه: هیئت شمالشرق

  • هیئت برتر شهرستان : هیئت شطرنج شهریار

  • هیئت برتر شهرستان : هیئت شطرنج شهرری

  • سایت برتر: هیئت شطرنج ملارد

ضمنا" از عملکرد هیئت های شطرنج جنوبغرب ، دماوند، شمیرانات نیز تقدیر گردید.

 

 

 

 


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.