شنبه, 01 مهر 1402

برگزاری جلسه هماهنگی لیگ های زیر 18 سال و بانوان استان تهران

جلسه هماهنگی لیگ های مدارس و دستجات آزاد زیر 18 سال و بانوان استان تهران روز چهارشنبه 95/6/31 با حضور آقای قندی،ذبیر هیئت شطرنج استان تهران، آقای کاوه هنری، رئیس کمیته داوران هیئت و سرپرستان محترم تیم ها برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید تیم تا پایان وقت اداری 14 مهر ماه اسامی و ارنج اصلی خود را به هیئت شطرنج استان تهران اعلام کنند و این رقابت ها از 16 مهر ماه آغاز شود.


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.