مسابقات قهرمانی استاندارد رده های سنی کمتر از 12 سال کشور- مرداد 1402 به میزبانی تهران