صفحه نخست > هیات شطرنج تهران > برگزاری جلسه هماهنگی هیات شطرنج استان تهران با سرداوران محترم لیگ های بانوان و رده های سنی کمتر از ۱۸ سال پسران استان تهران

برگزاری جلسه هماهنگی هیات شطرنج استان تهران با سرداوران محترم لیگ های بانوان و رده های سنی کمتر از ۱۸ سال پسران استان تهران


26 آبان 1400. نويسنده: admin


بازگشت