دوشنبه, 02 اردیبهشت 1398

شطرنج ایران

ستارخان، نرسیده به میدان توحید، بن بست عظیمی، پلاک 10