چهارشنبه, 30 مرداد 1398

بازیها و تمرینات شطرنج

بازیها و تمرینات شطرنج

بازیها تاکتیک آخربازی مات
بازیهای ایران  303 تمرین 1258 بررسی 323 مات در یک
 دامهای شروع 720 تمرین از پایه تا متوسطه   1001 مات درخشان

 

توجه : اگر از یک مرورگر برای حل تمرین استفاده کنید تا جایی که حل نموده اید در مرورگر ذخیره می شود و بعد از مدتی مثلا یک روز دیگر که بخواهید همان نوع تمرین را حل کنید از ادامه تمرین برای شما می آورد ولی اگر با مرورگر جدید بروید تمرینات از اول برای شما می آید. 

ادامه مطلب