سه شنبه, 16 آذر 1400

سوال ماه آبان : مقاله ای درباره ویلهلم اشتاینیتز

 سوال :مقاله ای درباره ویلهلم اشتاینیتز اولین قهرمان رسمی جهان بنویسید که شامل سرگذشت زندگی از تولد تا  مرگ، عناوین ، سخنان ، نظریات و ...  باشد. 

 

مقاله ارسالی تقی خزایی برنده این مسابقه شد. 

 

ادامه مطلب